Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tešnju

 

Aktuelnosti

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Tešnju

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o sudovima u F BiH (Sl. Novine F BiH br. 38/05, 22/06, 64/10, 7/13 i 52/2014), shodno odluci VSTV BiH o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u BiH br. 08-02-2-1020-2/2020 od 22.03.2020. godine u odluci Vlade F BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom korona virusa na području F Bih od 16.03.2020. godine predsjednik Općinskog suda u Tešnju donosi:

26.03.2020.

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Tešnju

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Sl. Novine FBiH“ broj: 38/05,22/06,64/10,7/13,52/14), Odluke Visokog sudkog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u BiH, broj: 08-02-2-1020-2/2020.od 22.03.2020.godine, Olduke vlade Federacije Bosne i Hercegovine, o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom Corona virusa na poodručju Federacije BiH, od 16.03.2020.godinem, dana, 23.03.2020.godine, predsjednik suda donosi

24.03.2020.

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Tešnju 17.03.2020.

više

Pozdravna riječ

Riječ predsjednika

Cjenjeni gradjani Zaposlenici ovog suda ovdje su radi Vas, kako bi Vi korisnici naših usluga, lakše, brže i jednostavnije ostvarili svoja prava.

15.10.2010.

više

Najava događaja
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Kako sastaviti testament?

Da biste omogućili da Sud brzo i pravilno sastavi sudski testament za Vas,

29.03.2011.

Kako pohraniti testament ?

Ako želite da ostavite testament / oporuku Sudu na čuvanje,

29.03.2011.

više