Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tešnju

Aktuelnosti

   1 - 6 / 25  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
OBAVJEST ZA STRANKE SUDA

OBAVJEST ZA STRANKE SUDA

OBAVJEST ZA STRANKE SUDA

20.10.2020.

OBAVJEST ZA STRANKE SUDA

OBAVJEST ZA STRANKE SUDA

OBAVJEST ZA STRANKE SUDA

25.09.2020.

Objava oglasa

Objava oglasa

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

08.07.2020.

Kantonalni sud u Zenici i novi ciljni Općinski sudovi na području Zeničko-dobojskog kantona koji su pristupili projektu "Unapređenje kvalitete pravosuđa" zaključili memorandum o saradnji

Kantonalni sud u Zenici i novi ciljni Općinski sudovi na području Zeničko-dobojskog kantona koji su pristupili projektu "Unapređenje kvalitete pravosuđa" zaključili memorandum o saradnji

KANTONALNI SUD U ZENICI I NOVI CILJNI OPĆINSKI SUDOVI NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA KOJI SU PRISTUPILI PROJEKTU ‘’ UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUĐA ‘’ ZAKLJUČILI MEMORANDUM O SARADNJI

02.07.2020.

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Tešnju

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Tešnju

Na člana 31.Zakona o sudovima u Federaciji BiH( „SL. novine F BiH broj 38/2005;22/06;64/10;7/13 i 52/14“) te člana 19.Pravinlnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Tešnju broj: 039-0-SU-10-000-223. od 19.11.2010.godine ,a shodno Odluci VSTV Bosne i Hercegovine broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.04.2020.godine, predsjednik Općinskog suda u Tešnju, donosi

07.05.2020.

I Z V J E Š T A J

I Z V J E Š T A J

Predsjednik Općinskom suda u Tešnju postupajući po preporuci VSTV i pravosudnoj zajednici povodom epidemiološke situacije u zemlji te Odluci Vlade F BiH o proglašenju nesreće uzrokovane povodom korona virusa – COVID 19 na području F BiH od 16.03.2020. godine donio je u medju vremenu dvije Odluke o organizaciji rada u Općinskom sudu Tešanj, prvu broj 039-0-SU-20-000-085 od 24.03.2020. godine a drugu 039-0-SU-20-000-088 od 26.03.2020. godine, obije dostavljene VSTV elektronskim putem kojima je izm

09.04.2020.

   1 - 6 / 25  >