Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tešnju

mail print fav manja slovaveca slova

Korisni linkovi

INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Visoko sudsko i tužilačko vijeće https://vstv.pravosudje.ba/

Agencija za državnu službu https://www.ads.gov.ba

Agencija za promociju stranih investicija FIPA https://www.fipa.gov.ba

Direkcija za Evropske integracije Vijeća ministara BiH https://www.dei.gov.ba

Dom za ljudska prava za BiH https://www.hrc.ba

Ministarstvo vanjski poslova BiH https://www.mvp.gov.ba

Ombudsman BiH https://www.ohro.ba

Predsjedništvo BiH https://www.predsjednistvobih.ba

Privredna komora BiH https://www.komorabih.com

Regulatorna agencija za komunikacije https://www.cra.ba

Ustavni sud BiH https://www.ccbh.ba

Kancelarija Visokog predstavnika https://www.ohr.int

OSCE Misija u BiH https://www.oscebih.org

Delegacije Evropske komisije https://www.delbih.ceceu.int

Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC) https://www.crpc.org.ba/new/en/main.htm

UNHCR BiH https://www.unhcr.ba

Zemljišna administracija https:///www.zkk.ba

KORISNI LINKOVI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Ustavni sud BiH https://www.ccbh.ba

Vrhovni sud BiH https://www.vsbih.ba

Udruženje sudija BiH https://www.usbih.ba

Udruženje medijatora BiH https://www.umbih.co.ba

Centar za edukaciju sudija i tužilaca https://www.fbih.cest.gov.ba

Federalno ministarstvo pravde https://www.fmp.gov.ba

Ministarstvo pravde BiH https://www.mpr.gov.ba

INSTITUCIJE REPUBLIKE SRPSKE

Narodna skupština Republike Srpske https://www.narodnaskupstinars.net

Vlada Republike Srpske https://www.vladars.net

Gender centar Vlade Republike Srpske https://www.gc.vladars.net

Ustavni sud Republike Srpske https://www.ustavnisud.org

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske https://www.mup.vladars.net

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica https://www.mirl.org

Poreska uprava Republike Srpske https://www.poreskaupravars.org

Republička uprava carina https://www.rucrs.com

MEĐUNARODNE INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE U BiH

Kancelarija Visokog predstavnika (OHR) https://www.ohr.int

OSCE misija u BiH https://www.oscebih.org

Delegacija Evropske komisije u BiH https://www.delbih.cec.eu.int

Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC) https://www.crpc.org.ba

UNHCR BiH https://www.unhcr.ba

Dom za ljudska prava za BiH https://www.hrc.ba

ADVOKATSKE KOMORE

Advokatska komora F BiH https://www.advokomfbih.ba

Advokatska komora Republike Srpske https://www.advokatska.com

SUDSKA PRAKSA NA INTERNETU (Centar za sudsku dokumentaciju)

https://www.csd.pravosudje.ba

BAZE PRAVNIH PROPISA  https://www.zakon.ba  https://www.legislativa.ba https://www.zakoni.ba

Službeni list BiH https://www.sllist.ba

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I SUDOVI UJEDINJENE NACIJE  https://www.un.org MEĐUNARODNI SUD PRAVDE  https://www.icj-cij.org

MEĐUNARODNI KTRIVIČNI TRIBUKNAL U HAGU   https://www.un.org/icty   

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD  https://www.iccnow.org

EVROPSKA UNIJA  https://www.curia.eu.in/en

EVROPSKI OMBUDSMAN  https://www.euro-ombudsman.eu.int

VIJEĆE/SAVJET EVROPE U STRAZBURU  https://www.coe.int

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA  https://www.echr.coe.int

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh