Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tešnju

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Tešnju

17.03.2020.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-Dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU

Broj: 039-0-Su-20-000 066
Dana,17.03.2020.godine.-


       Na člana 31.Zakona o sudovima u Federaciji BiH( „SL. novine F BiH br. 38/2005“) te člana 19.Pravinlnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Tešnju broj: 039-0-SU-10-000-223. od 19.11.2010.godine ,shodno Preporukama VSTV Bosne i Hercegovine od 15.03.2020.godine i Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBIH od 16.03.2020.godine, predsjednik Općinskog suda u Tešnju, donosi

O D L U K U

    
       1,  Radno vrijeme Općinskog suda u Tešnju se skraćuje i isto traje od 07,00 do 13,30 sati.
       2.Radno vrijeme namještenika koji obavljaju poslove i radne zadatke  na održavanju čistoće u sudu traje od 07,00 do 13,30 u prvoj smjeni,a drugoj  od 10,00- 16,30 sati.
        3.Međusobnu komunikaciju obavljati elektronskim putem ili telefonom umjesto neposrednim kontaktom ukoliko je to moguće.
        4.Za vrijeme nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBIH svim zaposlenim u Općinskom sudu u Tešnju će se,vodeći računa o radu suda u nužnom kapacitetu,u najvećoj mogućoj mjeri udovoljiti u pogledu zahtjeva za korištenje godišnjeg odmora.
        5.Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi do opoziva.Dostaviti:
1.Svim zaposlenicima elektronskim putem
2.Na oglasnu ploču i web stranicu
3.VSTV-u elektronskim putem
4.Ministarstvu za pravosuđe i upravu ZDK
5.Tužilaštvu ZDK
6.Kantonalnom sudu u Zenici
7.Odjeljenje sudske policije sudova Zeničko-dobojskog kantona
8.a/a            

                                                                         PREDSJEDNIK SUDA
                                                                          POPOVIĆ ZDRAVKO


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

ODLUKA